Behandeling

Als het gaat om de behandeling van de ziekte van Wegener wordt er onderscheid gemaakt in de ernst van de ziekte. Er wordt onderscheid gemaakt in een drietal vormen van Wegener, die allen aanduiden in welke mate de organen zijn aangetast.

Beperkte Wegener

Bij beperkte Wegener, ook wel limited Wegener genoemd, is er sprake van een ernstige vorm van Wegener. Deze vorm beperkt zich echter voornamelijk tot de luchtwegen, welke in zekere mate kunnen zijn aangedaan. Wanneer er geen sprake is van een levensbedreigende situatie, of wanneer er geen sprake is van het verlies van bepaalde primaire functies, zoals het zicht of het gehoor, wordt er doorgaans medicatie toegediend in de vorm van bijvoorbeeld prednisolon. In de meeste gevallen kan er worden volstaan met een dergelijke behandeling. Doorgaans komt de ziekte met gebruik van deze medicatie tot rust over een periode van circa drie tot zes maanden.

Systemische Wegener

Bij deze vorm van Wegener spelen ook de nieren, longen en andere vitale organen een grote rol. Wanneer er blijvende schade kan ontstaan, wordt de behandeling gestart met een hoge dosis prednisolon. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van het krachtige cyclofosfamide. Wanneer de ziekte afneemt, wordt er overgegaan op andere medicatie om de ziekte te beheersen. De gehele behandeling kan oplopen tot wel anderhalf tot twee jaar.

Systematische Wegener

Bij systematische Wegener met ernstige nierproblemen is er in vele gevallen vaak al een dialyse noodzakelijk. Naast dialyse is er ook specifieke aanvullende medicatie noodzakelijk. Met deze behandeling wordt er voor gezorgd dat het ANCA uit het bloed wordt gehaald. Het effect hiervan is dat de ziekte snel zal verminderen. Deze behandeling is vaak van korte duur en heeft direct resultaat.