Als het gaat om de behandeling van Wegener kan je onderscheid maken in de ernst van de ziekte. Je kan onderscheid maken in een drietal vormen van Wegener, die allen aanduiden in welke mate de organen zijn aangetast.

Beperkte Wegener

Bij beperkte Wegener, ook wel limited Wegener genoemd, is er sprake van een ernstige vorm van Wegener. Deze vorm beperkt zich echter voornamelijk tot de luchtwegen, welke in zekere mate kunnen zijn aangedaan. Wanneer er geen sprake is van een levensbedreigende situatie, of wanneer er geen sprake is van het verlies van bepaalde primaire functies, zoals het zicht of het gehoor, kan je doorgaans medicatie toegedienen in de vorm van bijvoorbeeld prednisolon. In de meeste gevallen kan er worden volstaan met een dergelijke behandeling. Doorgaans komt de ziekte met gebruik van deze medicatie tot rust over een periode van circa drie tot zes maanden.

Systemische Wegener

Bij deze vorm van Wegener spelen ook de nieren, longen en andere vitale organen een grote rol. Wanneer er blijvende schade kan ontstaan, kan je de behandeling starten met een hoge dosis prednisolon. Daarnaast kan je gebruik maken van het krachtige cyclofosfamide. Wanneer de ziekte afneemt, wordt er overgegaan op andere medicatie om de ziekte te beheersen. De gehele behandeling kan oplopen tot wel anderhalf tot twee jaar.

Systematische Wegener

Bij systematische Wegener met ernstige nierproblemen is er in vele gevallen vaak al een dialyse noodzakelijk. Naast dialyse is er ook specifieke aanvullende medicatie noodzakelijk. Met deze behandeling van Wegener kan je ervoor zorgen dat het ANCA uit het bloed wordt gehaald. Het effect hiervan is dat de ziekte snel zal verminderen. Deze behandeling is vaak van korte duur en heeft direct resultaat.